Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Nieograniczony2018-07-112018-07-26 Gmina Mrągowo: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młynowo, gmina Mrągowo" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Aktualne
2Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-06-212018-06-28"Przebudowa przepustu pod koroną drogi gminnej na rzece Użranki"W trakcie
3Nieograniczony2018-05-212018-06-06"Przebudowa drogi gminnej na działce nr 40/9, obręb Użranki Gmina Mrągowo– etap II"Zakończone
4Nieograniczony2018-05-142018-06-04„Budowa ogólnodostępnych pomostów rekreacyjnych w miejscowościach Muntowo, Popowo Salęckie, Polska Wieś, Probark, Kiersztanowo, Wyszembork ( rozbudowa) w gminie Mrągowo”W trakcie
5Nieograniczony2018-05-082018-05-18„Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.400.000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Mrągowo w 2018 roku” W trakcie
6Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-04-232018-04-30Opracowanie i uzupełnienie strony internetowej Urzędu z godnie z opisem zamówieniaUnieważnione
7Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-04-172018-04-24Gmina Mrągowo z siedzibą w Mrągowie ul. Królewiecka 60A informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie usługi: "Przełożenie wodociągu o średnicy 110mm. i długości 75m w miejscowości Kosewo na działce nr 114/61obręb Kosewo"W trakcie
8Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-04-112018-05-04RBK. 7227.3.2018 OGŁOSZENIE Urząd Gminy Mrągowo informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Mrągowo" masą bitumiczną na gorąco z określeniem ceny brutto zl / m2.W trakcie
9Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-04-102018-04-16Opracowanie dokumentacji RODO (aktualizacja polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, rejestru kategorii czynności przetwarzania), wykonanie audytu zgodności z RODO. (Audyt zgodności ochrony danych osobowych, którego przedmiotem jest weryfikacja procesów przetwarzania danych osobowych pod kątem ich zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).W trakcie
10Nieograniczony2018-03-122018-03-27 Gmina Mrągowo: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nikutowo, gmina Mrągowo"Rozstrzygnięte
Strona 1 z 6