U W A G A

 

Urząd Gminy informuje, że w miesiącu styczniu 2017 roku odpady komunalne z terenu Gminy Mrągowo odbiera Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki z siedzibą w Mrągowie.

Harmonogram odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości Gminy nie uległ zmianie, zachowane zostały dotychczasowe dniu tygodnia odbioru zmieszanych i selektywnie  zbieranych odpadów komunalnych.

Pod koniec miesiąca stycznia 2017 roku zostanie udostępniony harmonogram odbioru odpadów obowiązujący na cały rok.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami nie uległy zmianie.

 


 

PROSIMY O POMOC

W dniu 9 września 2016 r. miał miejsce pożar domu czterodzinnego w miejscowości Brodzikowo
sołectwo Boże.

Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o pomoc rzeczową i finansową poszkodowanym rodzinom.
Pieniądze można wpłacać na konto bankowe:

Nr konta: 29 1160 2202 0000 0000 6193 6140
z dopiskiem "Dla pogorzelców z Brodzikowa"

Więcej informacji udziela: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE ul. Wojska Polskiego 5A/12; 11-700 Mrągowo
tel : (89) 741 33 07
 

UWAGA W tej chwili funkcjonują dwa biuletyny informacji publicznej

Nowy który w tej chwili przeglądasz oraz archwialny, jeżeli nie odnalazłeś szukanej informacji zapraszamy na archwilany biluletyn pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/mragowo_gmina_wiejska/ za utrudnienia przepraszamy.

 

NIP 7422114037, REGON 510742764 - gminy Mrągowo

Płatności na rzecz Gminy Mrągowo można dokonać na konto:
numer konta:57 1160 2202 0000 0000 6193 6121

- wszystkie podatki w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- opłata skarbowa
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

numer konta:82 1160 2202 0000 0001 0156 0850

- opłata za udostępnianie danych osobowych

Ostatnio dodane

Sprawy załatwiane elektronicznie

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.) Urząd Gminy Mrągowo uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie https://epuap.gov.pl/ formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę, bądź Profil Zaufany ePUAP.